Kappen

Het kappen (ook wel vellen, omhakken, rooien of verwijderen genoemd) van een boom kan het hele jaar worden uitgevoerd. Wij kunnen uw boom inclusief de wortel verwijderen en afvoeren. Vanzelfsprekend doen we dit zorgvuldig en netjes.

Ondanks dat wij bomenliefhebbers zijn, is het soms noodzakelijk dat een boom wordt gekapt. Het voordeel kan zijn dat er meer ruimte is voor andere bomen of planten. Ook kan er op dezelfde plek een nieuwe boom worden geplant. In sommige gevallen is dit ook verplicht door de overheid (de herplantplicht).
Het kappen kan op verschillende manieren worden uitgevoerd. Iedere boom en locatie zijn anders en vragen een specifieke aanpak.

  1. Kappen vanaf de grond
  2. Klimmend kappen
  3. Kappen met een hoogwerker
  4. Kappen met een kraan

Bij grotere bomen is in veel gevallen een kapvergunning nodig. Op  Omgevingsloket.nl kunt u zien of u een kapvergunning nodig heeft. Ook kunt u informeren bij uw gemeente.

Kappen vanaf de grond

Een boom goed kappen of vellen vraagt kennis en ervaring. Veel bomen staan niet recht, zijn rot, of anderszins onberekenbaar. De ervaring leert dat het vellen van een boom in theorie eenvoudiger is dan in de praktijk. Met onze veltechnieken en materialen zoals hand- en motorlieren krijgen we de boom in de meeste gevallen precies waar die moet vallen. Mocht een boom te hoog zijn of te breed, kunnen we voordat we gaan kappen enkele takken of de hele top  eraf zagen.

Klimmend kappen

Als een boom niet in z’n geheel kan vallen en er geen hoogwerker bij de boom kan komen, raden wij aan de boom klimmend te kappen. Met speciaal gereedschap klimmen wij in de boom waarna de takken en stammen gecontroleerd naar beneden komen. Dit is ideaal wanneer er weinig ruimte is.

Kappen met een hoogwerker

Vooral bij grote bomen gaat kappen met een hoogwerker meestal sneller dan klimmend kappen. Aangezien er veel verschillende hoogwerkers zijn, bekijken wij ter plaatsen welke hoogwerker het beste ingezet kan worden.

Kappen met een kraan

In bepaalde gevallen is het kappen met een kraan de beste en snelste oplossing. Om een kraan in te zetten, moet aan bepaalde woorwaarden worden voldaan. Per situatie zal worden beoordeeld of de omgeving van de boom geschikt en veilig is om de kraan in te zetten.

Wilt u meer informatie over kappen of een offerte aanvragen, klik dan hier

Wat wij verder doen