Snoeien

De meeste bomen kunnen het hele jaar door gesnoeid worden, zonder dat ze daar veel onder lijden. Het is echter wel raadzaam de juiste hoeveelheid te snoeien in de goede periode.

Snoeien is vooruitdenken en op tijd ingrijpen.

Het snoeien van een boom kan nodig zijn om de volgende redenen:

Veiligheid

Bomen zijn levende organismen en daarmee vatbaar voor aantastingen, ziektes, beschadigingen en veranderingen in het klimaat. Hierdoor ontstaat het risico dat bomen kunnen omwaaien en afknappen of takken kunnen afbreken.

Onderaan de boom is in veel gevallen niet te zien hoe de staat van de boom is. Zo zijn er  verschillende aantastingen alleen te zien vanuit (veelal hoger) in de boom. Om het risico op een onveilige situatie te minimaliseren, is het van belang de boom om het jaar te laten inspecteren.

Snoeien is vooruit denken

Vorm

Iedere boom heeft een eigen vorm. Wanneer een boom niet de gewenste vorm heeft of krijgt, is snoeien noodzakelijk. Belangrijk hierbij is, om tijdig in te grijpen, zodat de boom de kans krijgt zich te herstellen. Wanneer een boom in de jonge fase zit, kan de gewenste of natuurlijke eindhoogte bepaald worden en daarmee ook de vorm en kroonhoogte. Dit is met name van belang in stedelijke omgevingen en tuinen.

Snoeien is vooruit denken

Functie

Bomen hebben veel functies. Boomeigenaren hebben meestal een beoogd doel met de boom.

Wanneer een boom de gewenste functie niet meer heeft, of dreigt te verliezen, is het verstandig tijdig in te grijpen. Een boom kan te groot worden, minder vruchten dragen, of zijn vitaliteit verliezen.

Wilt u meer informatie over snoeien of een offerte aanvragen, klik dan hier

Snoeien

Wat wij verder doen