Verzorgen

Onder boomverzorging verstaat men: ingrepen aan een boom en zijn omgeving door een boomverzorger om ongewenste veranderingen aan een boom te corrigeren en de vitaliteit van de boom te bewaren.

Boomverzorging

In de praktijk voeren wij de volgende ingrepen uit:

  1. Kroon- of takverankering
  2. Eikenprocessierupsbestrijding
  3. Insectenverdrijving

Voor bodemonderzoek en bodemverbetering werken wij samen met erkende boomadviesbureaus.

Boomverzorging

Kroon- of takverankering

Als er een situatie ontstaat die met snoeien niet meer opgelost kan worden, kan het nodig zijn een kroonverankering aan te brengen. Dit komt vaak voor bij oude, veelal monumentale bomen die minder groeien en daarom wat extra aandacht nodig hebben. Ook bij meerstammige bomen of gevaarlijke plakoksels is kroon- of takverankering een goed alternatief voor snoeien of kappen.

Een kroonverankering is een flexibel, kunstmatig anker dat kan worden aangebracht tussen de stam en een tak of tussen takken onderling. Zodoende kan voorkomen worden dat de tak afbreekt en schade toebrengt.

Eikenprocessierupsbestrijding

Eikenprocessierupsen kunnen worden bestreden door ze op te zuigen, weg te branden en door middel van biologische bestrijding. Om verspreiding van de haren te voorkomen en te zorgen dat u en uw omgeving geen gevaar lopen, kunt u ons inschakelen. Wij halen de nesten weg met een speciaal ontwikkelde zuiger en voeren de nesten af naar een daarvoor bestemd bedrijf.

Voor preventieve behandeling verwijzen wij u door naar een gespecialiseerd EPR-bedrijf.

Kijk op processierups.nu voor meer informatie.

Insectenverdrijving

Bomen hebben veelal te maken met aantastingen. Dit is een doorlopend proces gedurende het leven van een boom. In de meeste gevallen zal de boom zichzelf moeten beschermen tegen deze aanvallen. In sommige gevallen kunnen wij de boom daarbij helpen.

Een voorbeeld van insectenverdrijving is de feromoonval. Dit is een prima hulpmiddel om de verspreiding en aantasting van onder andere de Eikenprocessierups en Kastanjemineermot te beperken. Door het plaatsen van een dispenser met lokstof (feromoon), zal het mannetje aangetrokken worden en vervolgens worden gevangen in de val. De beste plaats om de feromoonvallen op te hangen is zo hoog mogelijk in de boom. Bij voorkeur in de schaduw van een dicht bebladerde tak. De feromoonval kan het beste geplaatst worden in april, met een verversing in juli.

Wilt u meer informatie over boomverzorging of een offerte aanvragen, klik dan hier

Wat wij verder doen